Zveřejňované informace dle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů