Návrh závěrečného účtu SVOP za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVOP 2020, Výkazy