Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice