Návrh rozpočtu obce pro rok 2018, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu uzemních samospravných celků