Návrh rozpočtu na rok 2021

Výkaz FIN 2-12 M k 31.10.2020