OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

 Dne 19.12. 2018 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.
Program schůze:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení navrženého programu
  3. Rozpočtové opatření č. 9
  4. Rozpočtové opatření č. 10
  5. Dohody o provedení práce
  6. Rozpočet na rok 2019
  7. Informace SVOP
  8. Darovací smlouva
  9. Různé
  10. Diskuse

v Heřmanicích dne 9.12. 2018
Vyvěšeno dne: 9.12. 2018
Sejmuto dne: 19.12. 2018