Návrh závěrečného účtu 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVOP 2016.