Návrh Závěrečného účtu SVOP 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017